• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TQĐT - Những năm qua, trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) đã luôn khẳng định ...
 Trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) được xây dựng khang trang.Năm 1990, trường được tách ra từ trường Phổ thông Cơ sở Nông trường Tân Trào, đến năm 2002, sát nhập thêm trường Tiểu học Kỳ Lâm và có tên gọi là trường Tiểu học Đăng Châu cho đến nay. Những năm đầu mới thành lập, trường có 54 cán bộ, giáo viên, do Nhà giáo Ưu tú Vũ Huy Điều làm Hiệu ...
> Xem chi tiết

  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TQĐT - Những năm qua, trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) đã luôn khẳng định ...
 Trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) được xây dựng khang trang.Năm 1990, trường được tách ra từ trường Phổ thông Cơ sở Nông trường Tân Trào, đến năm 2002, sát nhập thêm trường Tiểu học Kỳ Lâm và có tên gọi là trường Tiểu học Đăng Châu cho đến nay. Những năm đầu mới thành lập, trường có 54 cán bộ, giáo viên, do Nhà giáo Ưu tú Vũ Huy Điều làm Hiệu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0
  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TQĐT - Những năm qua, trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) đã luôn khẳng định ...
 Trường Tiểu học Đăng Châu (Sơn Dương) được xây dựng khang trang.Năm 1990, trường được tách ra từ trường Phổ thông Cơ sở Nông trường Tân Trào, đến năm 2002, sát nhập thêm trường Tiểu học Kỳ Lâm và có tên gọi là trường Tiểu học Đăng Châu cho đến nay. Những năm đầu mới thành lập, trường có 54 cán bộ, giáo viên, do Nhà giáo Ưu tú Vũ Huy Điều làm Hiệu ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0